Rákgyógyítás Matuzalem flavonoid komplex segítségével.

A rákos daganat kifejlődése

A szervezetben a sejtek mutációja, nem azt jelenti, hogy a daganat azonnal kifejlődik a testünkben. Ez a bajkeverő magatartás a sejt részéről rendszeresen előfordul egy ember élete folyamán, ám szerencsére anélkül, hogy rosszindulatúvá alakulna.
A daganat kialakulását úgy kell tekinteni, mint egy fokozatos jelenséget, mely csendben, évek, sőt évtizedek alatt fejlődhet ki, mielőtt tünetekkel jelentkezne.

A rák kialakulásának e lassúsága fontos a számunkra, mert alkalmat ad arra, hogy fejlődése kúlönböző szakaszaiban közbeléphessünk, hogy
megakadályozhassuk a megváltozott sejt daganatos sejtté alakulását. Bár minden daganatnak megvan nak a saját beindító és működtető tényezői, mindegyik nagyjából egyforma fejlődési folyamatot követ, amely három nagy szakaszban zajlik: iniciáció (beindulás), promóció (továbblépés) és progresszió (fejlődés).

Rák ellen a MatuzsálemmelA Matuzsálem a nevet a hatóanyaggal lefolytatott álatkisérletek során elért eredmények alapján kapta, mivel a kisérletbe bevont állatok életkora jelentősen meghaladta a placebó állatokét.

FIGYELMEZTETŐ: Kérjük vegye figyelembe, hogy a Matuzsálem tabletta nem gyógyszer. A weboldalunkon gyógyhatásról pozitív állítást nem teszünk! Ezen a weboldalon kizárólag a Matuzsálemmel folytatott fejlesztési és kutatási eredményeket tesszük közre közérthető formában!

A beindulás, a továbblépés és az előrehaladás

A beindulés a daganatképződés folyamatának kezdeti szakasza, melyben a rákokozó ártalomnak kitett sejtek DNS-ében visszafordíthatatlan károsodás keletkezik, és mutáció lép fel. Az ultraibolya sugárzás, egyes vírusok, a dohányzás, valamint a táplálékban jelen lévő daganatkeltő anyagok, mind rendelkeznek ilyen sejtkárosító tulajdonságokkal, és ígyelindítói lehetnek a daganatképződésnek. Néhány kivételtől eltekintve az "elindított" sejtek ebben a szakaszban még nem eléggé aktivizáltak ahhoz, hogy rákosnak minősüljenek, inkább a lehetőség van meg bennük a daganatképzésre, amennyiben a sejtkárosító hatások továbbra is rendszeresen folytatódnak.

Az egyes élelmiszerekben levő bizonyos molekuláknak megvan az a tulajdonságuk, hogy ezeket a lehetséges daganatokat alvó állapotban tartsák, megakadályozva ezzel a rákbetegség kialakulását.

A továbblépés szakaszban az "elindított" sejt eléri az átalakult sejt kritikus küszöbét. Ahhoz, hogy a daganatos sejtek eljussanak addig, hogy megszegjék a természetes szabályokat, már nagy mennyiségű fehérjét állítanak elő, melyek lehetővé teszik, hogy önállóan, külső segítség nélkül növekedjenek.

Ezzel párhuzamosan annak a sejtnek, amelyik át akar alakulni daganatossá, teljesen meg kell szabadulnia azoktól a fehérjéktől , melyek normál sejtosztódási folyamatokért felelnek, mert különben minden erőfeszíésüket azonnal megkontrázza az öngyilkos sejtműködés.
A mutációk olyan változásokat hoznak létre a fehérjeműködésben, melyek a megváltozott sejteket zabolátlan növekedésre serkentik, és halhatatlanná teszik. Ez a szakasz hosszú ideig (1-40 évig) tarthat, mivel a sejtnek meg kell sokszoroznia mutációit abban a reményben, hogy megszerezze a növekedéséhez szükséges jellemzőket.

Az előrehaladás fázisában, az átalakult sejt a progresszió során szerzi meg függetlenségét, és mindazokat az egyre rosszabb indulatú jellemzőket, melyek lehetővé teszik számára annak a szervnek vagy szövetnek az elözönlését, amelyben elhelyezkedik, valamint azt a képességet, hogy áttétek formájában szétterjedjen az egész szervezetben. Minden olyan sejtnek, mely "sikeresen" eljutott ebbe a szakaszba, hat közös jellemvonása van, melyeket nyugodtan értékelhetünk a kifejlődött rákos daganat "névjegyeként".

Egy daganat soha nem úgy jelenik meg, mint derült égből villámcsapás, hanem hosszú folyamat eredményeként, mely évek alatt fokozatosan halad e lőre, és benne a "felébresztett" sejt, kapcsolatban maradva a rákkeltő anyaggal átalakul, hogy kikerülje a fejlődése útjában álló számos kelepcét.

E hosszú folyamat leglényegesebb pontja, hogy az évek, sőt évtizedek alatt a daganatos
sejtek rendkívül sebezhetők maradnak, és közülük csak néhánynak sikerül valóban rosszindulatúvá válnia. Ez a sebezhetőség lehetővé teszi, hogy hatni tudjunk a fejlődő daganat számos pontjára, és megelőzhessük a rák megjelenését, vagyis az idő alatt kell a daganatot megtámadnunk, míg az még a sebezhető állapotában van.
A daganatos sejt, rátalálva ősi, eredeti ösztöneire, félelmetes erőre tesz szert. Emiatt oly nehéz az ellene való küzdelem.

A két fajta Matuzsálem tabletta

Matuzalem InternalMatuzsálem Internál
Tabletta belső fogyasztásra.
A tablettát le kell nyelni, a gyomorban szívódik fel a Matuzsálem.

Matuzalem SublingualMatuzsálem Sublingual
Tabletta nyelv alá.
A tablettát el kell szopogatni, a nyelv alatt a nyálkahártyán szívódik fel a Matuzsálem.

Matuzalem fogyasztásSzedési javaslat
Javaslatok a Matuzalem fogyasztásához. Mennyit fogyasszunk a Matuzsálemből?
Matuzsálem rendelésMatuzálem rendelés
Rendelje meg még ma a Matuzalem tablettát, ingyenes kiszállítással
RákgyógyításFogyasztói vélemények
Betegek, fogyasztók véleménye a Matuzalem tablettáról használat után.
A Matuzsálem gyógyhatásaiMatuzalem Tapasztalatok
Olvassa el, hogy milyen esetekben segíthet a Matuzsálem tabletta Önnek is.

Sebészi kezelés a rákgyógyításban

Történetileg a sebészi kezelés volt az első, amit a daganatok ellen alkalmaztak, és még napjainkban is gyakran a kezelések első szintjét jelenti, főleg akkor, ha a daganat korán felismerésre került, és még nem szóródott szét.

A sebészi kezelés célja a daganat teljes egészének az eltávolítása, egyes esetekben még azé a szervé is, amelyben található.
A sebészi kezelés legfőbb korlátja az, hogy nem mindig sikerül eltávolítani az összes daganatos sejtet, különösen a rejtett helyeken lévő, fel nem derített csomócskákat.

Sugárkezelés a rákgyógyítás során

A sugárkezelés célja, hogy magas energiájú röntgen- vagy gammasugárnyalábbal szétrombolva a daganatot, elpusztítsa a rákos sejteket. Ez helyi kezelés, melyet szigorú szabályok szerint, előre behatárolt területen végeznek úgy, hogy az egészséges sejteket megkíméljék, mivel a sugár elölheti az útjába kerülő egészséges sejteket is.

Kemoterápia a rákgyógyítás során

A kemoterápia kelti a legtöbb félelmet az emberekben. Általában negatívan állnak
hozzá, mindenekelőtt a mellékhatásai miatt. Ennek ellenére a kemoterápia hatékony
fegyver az onkológusok kezében, mivel az intravénásan alkalmazoll gyógyszerek lehetővé teszik a szervezetben szétszóródott daganatsejtek elérését is, ami a sebészi beavatkozással és a sugárkezeléssel lehetetlen

Az összes, kemoterápiában alkalmazott gyógyszer rendkívül hatékony sejtméreg, amely elöli a sejtet, s így gátolja meg a szaporodását. Miután a daganatos sejtek gyorsabban szaporodnak, mint az egészségesek, a gyógyszeres kezelés lehetővé teszi a beteg sejtek eltüntetését úgy, hogy az egészségeseket minél kevesebb hatás érje. Ellenben egyes normál sejteknek - ilyenek a vékonybelet bélelők és a csontvelősejtek - ahhoz, hogy feladatukat megfelelően elláthassák, gyakrabban kell osztódniuk, ezért ezek fokozottan érzékenyek a kemoterápiás kezelésnél alkalmazott gyógyszerekre.

A daganat kiéheztetése

Vajon létezik-e a daganatos sejtek védőrendszerében olyan rés, ami megnövelhetné győzelmi esélyeinket? Szerencsére létezik. A daganatos sejt minden ereje a szomszédos szövetek ellenséges közegéhez való sokrétű és hatalmas alkalmazkodóképessége ellenére nagymértékben függő helyzetben marad saját energiaszükségletétől.

Ahhoz, hogy növekedni tudjon, folyamatos oxigén- és tápanyagellátásra van szüksége. A daganatos sejtek, hogy osztódásukhoz biztosítani tudják ezt a két energiaforrást, hatásos stratégiát dolgoztak ki: amint oxigén vagy táplálékhiány mutatkozik, olyan kémiai jelzőanyagokat választanak ki, melyek eljutnak a környező vérérhálózathoz.

A vérereket alkotó endothel sejtek nagyon ritkán osztódnak, ám e kémiai jelek hatására felébrednek mély álmukból, és esztelen szaporodásba kezdenek, hogy a daganatot tápláló hajszálérhálózatot építsenek ki. Így a daganat már elegendő energiához és oxigénhez jut a növekedéshez, és a szomszédos szövetekbe való továbbterjedéshez.

Ezt a daganat szükségleteinek kielégítését szolgáló új érképződést nevezik tumoros angiogenézisnek. Ennek érdekében a daganatsejtek egy VGEF-nek nevezett, érsejtfal növekedést serkentő faktor nevű kémiai jelzőanyagot választanak ki, hogy maguk felé vonzzák egy közelben futó vérér sejtjeit.

Az érfal sejtjeinek felszínén lévő receptorokhoz kapcsolódva a VGEF arra ösztönzi ezeket a sejteket, hogy utat törjenek maguknak a daganat felé, betörve a környező szövetekbe, és termeljenek elegendő számú sejtet, hogy új érhálózatot tudjanak kiépíteni. Miután a daganat hozzájutott a növekedéséhez szükséges tápanyagokhoz, már eláraszthatja a környező szöveteket.

Angiogenézis és egyensúly

Az angiogenézis fontos szerepének tisztázása előtt azt gondolták, hogy a daganatok elleni küzdelem a ráksejtek minél erősebb gyógyszerekkel történő elpusztításában rejlik. Ma már tudjuk, hogy a daganatok kifejlődése az új erek képződését elősegítő és az ellene ható molekulák egyensúlyának felborulása miatt következik be.

Ha a mérleg a serkentő molekulák felé billen, akkor bekövetkezik az új érhálózat ki épülése és a daganat növekszik, ellenben a gátló molekulák túlsúlya lehetővé teszi a daganat növekedésének megállítását. Tehát ha megakadályozzuk azoknak a daganatoknak az újér-képzését, melyek még nem váltak teljesen önállóvá szaporodásukban, az rendkívül hatásos stratégiát jelenthet a rákbetegség kialakulásának megelőzésére.

Tény, hogy újér-képződés hiányában a daganatok képtelenek 1 cm3-nél nagyobbra
nőni. Ez a méret pedig nem elegendő ahhoz, hogy jóvátehetetlen károkat okozzanak
a környező szövetekben. Mivel a daganatok nagy többségének léte a megfelelő újonnnan szállított vérmennyiségtől függ, az újér-képzés megakadályozása többféle daganat kialakulását is meggátolhatja. Még az olyan, folyékony szövetben kifejlődő daganatok is, mint a leukémia, igénylik a csontvelő érújdonképződését, ezért alkalmasak az ilyen fajta célzott kezelésekre.

Amennyiben nem a rosszindulatú daganatokat, hanem a tápanyagforrásaikat támadjuk
meg, az érujdonképzés megakadályozásával megszüntethetjük ellenállásukat és alkalmazkodóképességüket.

Metronomikus módszer a rákgyógyítás során

A vérerek ellen indított molekulák kevésbé mérgezőek, mint a kemoterápiás gyógyszerek, tehát rendszeresen alkalmazhatók. Innen az elnevezés, mivel a metronóm is szabályos időközönként adja az ütemet a zenészeknek.

Ez a szemléletmód teljesen eltér a kemoterápiától, melynek során erős adagú gyógyszereket alkalmaznak rövid távon, melyet a beteg erőgyűjtésének időszaka követ az újabb kezelések előtt. Sajnos a daganat szintén összeszedi magát a kezelések között, és így ellenállást épít ki a kezeléssel szemben, főleg, ha a daganatos sejtek eljutnak abba a fázisba, hogy angiogenézissel új érhálózatot alakítanak ki.

Ezzel ellentétben, a metronomikus módszer szerinti folyamatos gyógyszeradagolás
fokozatosan csökkenti a daganatos sejtek számát az angiogenézis leállításával, következésképpen még akkor is, ha a daganatok eltüntetése hosszabb időt vesz igénybe. Ezzel a módszerrel a daganatot alvó állapotban lehet tartani, ami megakadályozza kiújulását. Ez a szemléletmód különösen jól alkalmazható a táplálékmegválasztással történő
daganatmegelőzésben. E mindennapi cselekvés során, amikor kis mennyiségű daganatellenes molekulákat juttathatunk szervezetükbe, az olyan jótékony élelmiszerek
rendszeres fogyasztásával, mint a zöldségek és a gyümölcsök.

Összefoglalva, a rosszindulatú daganat, ha eléri érett állapotát, romboló betegséggé
válik. Mi mégis jelentós mértékben befolyásolhatjuk a betegséget, ha folyamatos támadásokat intézünk a testünkben jelen lévó, látszólag alvó állapotú miniatűr daganatok
ellen, amelyek folyamatosan új sajátságok megszerzésére készen, bármikor rosszindulatúvá fejlódhetnek.

A daganatok oxigén- és tápanyag-utánpótlásának, s ezáltal az új érhálózat létrehozásának megakadályozása, valószínűleg az egyik legígéretesebb kezelési eljárás, és nem egy vágyálom, mivel már létezik. Bizonyos táplálékok, melyeket rendszeresen fogyasztunk, kiváló forrásai ezeknek az angiogenézis-ellenes ósszetevóknek, melyek naponta fogyasztva folyamatosan harcolnak az új vérerekkel, és így megakadályozzák a kiépúlésüket. Ennek az angiogenézis-ellenes szemléletmódnak köszönhetóen a rákbetegség már nem az a végzetes kór, mint korábban volt, sokkal inkább egy folyamatos kezelést igényló krónikus betegségként fogható fel. És ez a fajta daganatmegelózés teljes egészébim a táplálkozáson múlik.

Matuzalem fogyasztásSzedési javaslat
Javaslatok a Matuzalem fogyasztásához. Mennyit fogyasszunk a Matuzsálemből?
Matuzsálem rendelésMatuzálem rendelés
Rendelje meg még ma a Matuzalem tablettát, ingyenes kiszállítással


Matuzsálem rák ellen
Ide kattintva rendelheti meg a Matuzalemet, 1 perc alatt!

Ingyenes kiszállítás

Cikkek az Egészségről

MatuzalemÖregedés lassítás
A sejtek öregedésének lassítása a flavonoidok jelentőségel.
Matuzsálem tablettaA hosszú élet titka
Úgy tűnik, az antioxidánsokban rejlik a hosszú élet titka.
Matuzalem flavonoidokAz Alkohol és a Nitrát
Hogyan járul hozzá az alkohol és a nitrátok, a rák kialakulásához.
Matuzalem elhízás ellenElhízás és rákkockázat
A túlsúlyosság lehet a daganat kialakulásának oka.
Rák ellenRák esetén
Küzdjön a rák ellen hatékonyan, a természet erejével!
Öregedés ellenÖregedésgátló hatás
Lassítsa le sejtjeinek öregedési ütemét, maradjon hosszan fiatal.
A Matuzsálemnek az immunerősítő hatásaImmunerősítés
Erősítse immunrendszerét, csökkentse a kockázatot.
Antioxidáns hatás
A flavonoidok erős antioxidánsok, bennük rejlik a hosszú élet titka.
Tudatos és egészséges táplálkozásRák ellen táplálkozással
A hosszú élet alapja a tudatosan is egészséges táplálkozás elérése.
Világszabadalommal védett Wipo díjas termék
Információk a Daganatokról
Agydaganat
Az agydaganat jelei, az agy- daganatok tünetei, az agytumor..
Bélrák tüneteiBélrák
A bélrák kialakulásának okai, a bélrák tünetei, bélrák kezelése.
Bőrrák tünetek jeleiBőrrák
A bőrrák tünetek, a bőrrák tünetei, bőrrák kezelés, a melnoma.
Gyomorrák tünetei jeleiGyomorrák
A gyomorrák tünetei, a gyomorrák jelei, tudnivalók gyomorrákról.
Hasnyálmirigy rákHasnyálmirigyrák
A hasnyálmirigy daganat tünetei, a hasnyálmirigyrák orvosi kezelése.
Hererák jelei tüneteiHererák
A hererák tünetei, a heredaganat jelei, a hererák tudnivalók.
Nyirokmirigy rák, daganatHúgyhólyagrák
A húgyhólyag daganat kezelése, húgyhólyagrák tünetek.
Nyirokmirigy rák, daganatLeukémia
A leukémia tünetei és kezelése, leukémia gyógyítás.
Májrák tünetei kezeléseMájrák
A májdaganat kialakulásának okai, a májrák tünetei és kezelése.
Mellrák tünetei, jeleiMéhrák
A méhrák kezelése, a méhrák tünetei és megelőzése, gyógyítása.
Mellrák tünetei, jeleiMellrák
A mellrák kialakulása, a mellrák tünetei, jelei, mellrák gyógyítás.
Mellrák tünetei, jeleiNyelőcsőrák
A nyelőcsőrák tünetei és kezelése, nyelőcső rák gyógyítás.
Nyirokmirigy rák, daganatNyirokmirigy rák
A nyirokmirigy daganat kialakulása, a nyirokmirigyrák kezelése.
Petefészekrá tüneteikPetefészekrák
A petefészekrák tünetei, kezelése, a petefészek rák megelőzése.
prosztatarák tüneteiProsztatarák
A prosztatarák tünetei és kezelése, a prosztata rák gyógyítása.
Tüdőrák tüneteiTüdőrák
A tüdőrák megelőzése, a tüdőrák tünetei és kezelése, terápiái.
Vastagbélrák tünetei, Vastagbél daganatVastagbérák
A vastagbél daganat tünetei, a vastagbélrák kezelése, végbélrák.
Árak, Engedmények

InternalMatuzalem Internal
Matuzalem amelyet le kell nyelni, a gyomron keresztül szívódik fel.

SublingualMatuzalem Sublingual
Matuzalem amelyet el kell szopogatni, a szájban szívódik fel.

1 darab
1 hónap
15.990 forint
2 darab
2 hónap
30.371 forint
Kedvezmény: -5%


A felhasználásról:

 

1. A tablettát a fóliából történő kibontás után, bő vízzel fogyasszuk el.


2. A szavatossági idő, csak az előírásoknak megfelelően tárolt termékre vonatkozik.

! Az ezen az oldalon (Matuzalem.co.hu) található információk, szolgáltatások, termékről közölt információk, nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Szakemberek Engedélyek Tabletta rendelés Vélemények Rákgyógyítás Letölthető Céginfó
Telefonos segítség
+36 70 / 7733 059
Gyorsrendelés
Rendelés itt!
Matuzalem.co.hu © Minden jog fenntartva